byggeteknisk Rådgivning

Efter mange års erfaring har vi mange ideer og muligheder til forbedring af de fælles bygningsdele samtidig med en forbedring af den løbende drift og økonomi, herunder energioptimering.

Byggeadministrationens primære mål er at koordinere, følge op og samle trådene fra den spæde start af byggesagen, til og med aflevering, 1 års gennemgang samt 5 års gennemgang.

Afdelingen yder byggeteknisk-, juridisk- og økonomisk bistand/rådgivning til større eller mindre byggeprojekter. Endvidere deltager den bygningssagkyndige i byggemøder og udfører tilsyn med byggearbejderne og rådgiver bestyrelserne.

Arbejdsopgaver:

  • Varetagelse af byggeteknisk tilsyn med ejendomme, herunder iværksættelse af vedligeholdelses- og forbedringsarbejder og kontrol med håndværkerne.

  • Udfører tilsyn med drift og ressourceforbrug, ledelse og støtte til ejendomsfunktionærer og varmemestre. Udfører selvstændige rådgivningsfunktioner, syn af boliger, udarbejdelse af tilsynsrapporter til beslutningstager, støtter og rådgiver andelsboligforeninger og ejerforeninger med foreningsarbejdet og deltager i beboer- og informationsmøder.

  • Gennemfører renoveringsprojekter og forbedringsarbejder i samarbejde med beboere og ejere af ejendommene/lejlighederne.

  • Vurderer andelsboliger ved overdragelse af andel.

  • Udarbejder projektoplæg og konsekvensberegninger ved større bygningsarbejder, herunder koordinering og gennemførelse af projektering, tekniske beregninger og byggeansøgninger.

Vurderingsrapport:

En særlig opgave for den byggetekniske afdeling er udførelse af vurdering af andelsboliger ved overdragelse af andel. Dette sker i form af en vurderingsrapport. Dette skal med særlig opmærksom på de forskellige foreningers særlige regler og retningslinjer for overdragelse og vurdering af andelsboliger.

Medarbejdere

Jørgen Fog Hansen
Blev beskikket af Byggestyrelsen i 2007 som bygningssagkyndig og af Energistyrelsen som energikonsulent i 2008.

Søren Skovsbøl Sørensen
Arkitekt med erfaring fra selvstændig arkitektvirksomhed

Camilla Allermand
Byggeteknisk sekretær