Inkasso

Hos Advokatfirmaet Nicolai Giødesen kan vi varetage dine inkassosager.

Inkasso er vores speciale, og når du bruger Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, er du repræsenteret ved egen advokat. Det er din garanti for sagsbehandling af højeste kvalitet.

Vi udfører udenretlig inkasso og søger at få dækket alle omkostninger hos debitor. Alle krav op til 100.000,00 kr. behandles som betalingspåkrav. Er kravet større, vil sagen blive behandlet af en jurist hos Advokatfirmaet Nicolai Giødesen ved Retten i den relevante retskreds.

Den udenretlige inkasso omfatter:

 • Oprettelse af sagen

 • Opgørelse af kravet

 • Inkassobrev til skyldner

 • Undersøgelse af skyldners økonomi

 • Eventuel aftale og administration af afdragsordning

 • Udfærdigelse og indgåelse af eventuelt frivilligt forlig og ellers opnåelse af dom

Vi tilbyder tillige følgende tillægsydelser:

 • Udarbejdelse af fogedbegæring på baggrund af eksisterende fundament, herunder betalingspåkrav, dom, frivilligt forlig, gældsbrev m.v. Dette inkluderer også deltagelse i telefonisk fogedretsmøde.

 • Udkørende fogedforretning, der omfatter et fysisk møde hos skyldner med deltagelse af fogeden med henblik på at foretage udlæg i skyldners aktiver.

 • Afhentning af de udlagte effekter med henblik på auktion såfremt debitor ikke indgår og overholder betalingsordning

 

God inkassoskik – Hertil og ikke længere.

Når Advokatfirmaet Nicolai Giødesen inddriver dine tilgodehavender, sker det på en effektiv, men samtidig rimelig og forsvarlig måde. Det kaldes god inkassoskik, og betyder i praksis følgende:

 • at vi forholder os kvalificeret til skyldners eventuelle indsigelser og besvarer dem,

 • at vi ikke fortsætter inddrivelsen, hvis skyldner er under gældssanering, konkurs eller lignende.

 • at vi kun kræver betaling af forfaldne beløb.

 • at vi ikke offentliggør, at inkassation forsøges, eksempelvis ved påtryk på kuverten med ”inkassorykker” eller lignende.

 

For at komme i gang, skal vi blot bruge følgende oplysninger:

 • Faktura

  • Kopi af faktura, hvad er der købt/leveret/ydet/udført)

 • Kontoudtog

 • Rykker og inkassovarsel

  • (Kopi af alle rykkere inkl. inkassovarslet).

 • Korrespondance

  • (Kopi af evt. breve/mails til og fra skyldner).

 • Oplysninger om skyldner

  • (Navn, adresse, telefonnummer, CVR-nr., øvrige relevante oplysninger, herunder om skyldner ejer fast ejendom, bil eller lignende).      

 • Indsigelser

  • Det er vigtigt at oplyse, om skyldner har gjort indsigelser mod det fremsatte krav, og hvorfor du har afvist disse krav. Indsigelsen er både gyldig i telefonisk/mundtlig/skriftlig form. Husk at vedlægge kopi af korrespondancen.

 

Kontakt Inkassoafdelingen allerede i dag på 33 15 84 45 eller advokat@ngadvokat.dk