Nye regler for korttidsudlejning (Airbnb)

Nye regler for korttidsudlejning (Airbnb)

Folketinget vedtog forleden den sidste lov i en pakke på tre, der omhandler liberaliseringen af reglerne for helårsbeboelse, der har til hensigt at stimulere udlejningen af helårsboliger til ferieformål. Den nye lov træder i kraft 1. maj i år og vil blandt andet betyde, at ejerlejlighedsejere og andelshavere får lov til at udleje hele deres bolig til ferieformål 70 dage om året via udlejningsportaler som f.eks. Airbnb. Dette udlejningsloft omfatter dog ikke enkeltværelser, der frit kan udlejes uden anden dagsbegrænsning end, hvad der følger af Sommerhuslovens regler om, at ferieboliger maksimalt må udlejes for et år ad gangen. Erhvervsstyrelsen og kommunerne har fået til opgave at kontrollere reglernes overholdelse, samt at den enkeltes videreudlejning af egen bolig ikke får erhvervsmæssig karakter. Her får myndighederne bedre muligheder for at samkøre registre og kontrollere borgernes private boliger

Nyt bundfradrag

Benyttes udlejningsportaler som f.eks. Airbnb, der har indvilliget i at indberette brugernes lejeindtægter til SKAT, vil ejeren af boligen samtidig kunne opnå en markant skatterabat. Det nye forenklede bundfradrag ved korttidsudlejning af helårsboliger udgør 28.000 kr. årligt. pr. ejendom. Dette bundfradrag gælder kun, hvis udlejerens fulde lejeindtægter indberettes af en tredjepart. Ellers vil bundfradraget udgøre 11.000 kr. årligt ved udlejning af en helårsbolig pr. ejendom.

Kritik af de nye regler

De nye regler vedrørende korttidsudlejning er blevet mødt med kritik fra forskellige sider. Brancheorganisationen, EjendomDanmark og Københavns Kommune har gjort gældende, at de større byer vil komme til at mangle værelser til udlejning på helårsbasis samt mindre boliger, som ikke vil blive frigivet til boligsøgende. Værelsesudlejning har en vigtig funktion på storbyernes boligmarked – blandt andet i de perioder, hvor mange unge i forbindelse med studiestart får akut behov for en bolig. Men værelsesudlejerne kan opnå en væsentlig højere leje ved korttidsudlejning end ved helårsudlejning. Det bliver med andre ord meget attraktivt at korttidsudleje sin bolig eller boligens værelser hele året rundt. Og så slipper man desuden for en masse besvær.

Juridisk direktør i EjendomDanmark, Morten Østrup Møller har udtalt, at:


”Ved at leje ud gennem Airbnb er huslejen fri, og betales ofte forud for hele lejeperioden, ligesom den almindelige lejerbeskyttelse ved opsigelse af lejemålet bortfalder. Hvorfor skulle man leje ud til en studerende, hvor der kan opstå problemer hen ad vejen, når du risikofrit kan leje ud på turistvilkår”.


Han fremhæver samtidig, at det vil være langt mere økonomisk rentabelt at leje ud til en turist frem for at leje ud til eksempelvis en studerende i en længere periode. Udlejer man en bolig eller et værelse på helårsplan, sætter lovgivningen nemlig snævre rammer for fastsættelsen af huslejen. Vælger man i stedet at udleje via Airbnb, er huslejen fri og aftalebaseret. Det fremmer motivationen for at korttidsudleje på et marked, hvor efterspørgslen er stor.

De nye regler giver reelt mulighed for, at man eksempelvis kan udleje sin privatbolig ud i 70 dage om året, hvorefter man kan fortsætte med at udleje værelser resten af året. Overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen har i den forbindelse udtalt, at:


Regeringen lovede klare og gennemskuelige regler, og nu får vi regler, der allerede fra lovens ikrafttrædelse så let som ingenting kan omgås”.


Støj og uro

De nye regler kan give anledning til problemer i andelsbolig- og ejerforeningerne, da målgruppen for de private udlejere gennem eksempelvis Airbnb, vil være turister, der har en lidt mere afslappet tilgang til husordenen i foreningerne, og derfor forårsage støj og uro for foreningernes øvrige beboere.

Bor man i en andels- eller ejerforening, er det begrænset, hvad beboerne har af handlemuligheder, hvis man ønsker at sætte begrænsninger for de mange gæster.

I andelsboligforeningerne har man mulighed for at beslutte vedtægtsændringer, hvor man kan forsøge at få indsnævret antallet af dage, hvor det er tilladt af korttidsudleje. Bor man i en ejerlejlighed er det ikke muligt at foretage en vedtægtsændring, medmindre alle i ejendommen er enige, da dette formentlig vil kræve enstemmighed. Det skal dog nævnes, at dette fortsat er uafklaret i praksis.

Reglerne gælder ikke for private og almene lejere

Det er vigtigt at fremhæve, at de nye regler for korttidsudlejning ikke gælder for lejerne i hverken de private lejeboliger. De legale fremlejeregler giver ikke lejerne ret til midlertidigt at omdanne lejeboligen til en feriebolig, hvilket altid vil kræve udlejers tilladelse. I den forbindelse kan det anbefales, at den enkelte udlejer selv orienterer sine lejere om, at de nye regler ikke gælder for lejeboliger.

Advokatfirmaet
NICOLAI GIØDESEN

Nicolai Giødesen