HISTORIEN OM advokatfirmaet nicolai giødesen

Advokatfirmaet blev grundlagt i 1933 af Tage H. Carstensen og P. Bornemann, og siden overtaget og drevet videre af landsretssagfører I. C. Mortensen. I 1982 blev advokatfirmaet overtaget af advokat Nicolai Giødesen, som efterfølgende opnåede møderet for Højesteret. Advokatfirmaet har siden sin grundlæggelse haft domicil i ejendommen Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K, lige overfor Christiansborg

I dag beskæftiger advokatfirmaet 15 medarbejdere.

Gennem alle årene har advokatfirmaet sat en ære i at yde den bedste juridiske rådgivning og den bedste service, og dette ligger os meget på sinde. Vi er uafhængige af politik, organisationer og finansielle virksomheder, vi arbejder målrettet for vores klienter og lægger særligt vægt på formidlingen af juraen. Juraen skal ikke blot være teori, men skal gøres håndgribeligt og nærværende, så teori og praksis går op i en højere enhed, og således at klienten får klar besked om sin situation.

Advokatfirmaet består af en juridisk afdeling, der er specialiseret i at yde bistand inden for ejendomsret, lejeret, andelsbolig- og ejerforeningsret, entrepriseret og ejendomsoverdragelser, herunder skøder, samt inkasso.
Advokat Nicolai Giødesen har tidligere undervist i overdragelse af fast ejendom og i inddrivelse af pantsikrede fordringer.

Endvidere er advokatfirmaets juridiske afdeling specialiseret i at stifte andelsboligforeninger – firmaet har over 30 års erfaring inden for dette felt.

Disse opgaver løses for selvstændige klienter såvel som for de ejerforeninger og andelsboligforeninger, der bliver administreret af advokatfirmaets ejendomsadministration.

Ejendomsadministrationen består af 5 højtkvalificerede ejendomsadministratorer, der i tæt samarbejde med den juridiske afdeling leverer full-service administration af ejerforeninger og andelsboligforeninger på grundlag af en administrationsaftale. Hver enkelt klient har sin egen faste administrator, der fungerer, som daglig sagsbehandler i alle forhold der vedrører foreningernes drift, dagligdag og juridiske aspekter.

Håndtering af foreningernes økonomiske forhold sker i advokatfirmaets regnskabsafdeling, der udover at sørge for foreningernes betalinger og regnskabsmæssige forhold også i tæt samarbejde med den juridiske afdeling bistår med finansiering af foreningernes forhold og optimering af driften i øvrigt.

Endvidere består advokatfirmaet af en byggeteknisk afdeling, der alt efter administrationsaftalens indhold kan levere byggeteknisk rådgivning og tilsyn, byggesagsadministration, samt besvare dagligdags byggetekniske og håndværksmæssige spørgsmål. Afdelingen kan udarbejde vurderingsrapporter for andelsboliger samt vedligeholdelsesplaner for ejendomme.

Endelig administrerer advokatfirmaet en række fonde inden for kunst og arkæologi. 

 
Kanal_billede.jpg
Advokatsamfundet.png